cai nghiện ma túy để giúp họ không bị tái nghiện, chúng tôi giới thiệu thêm các ý kiến về sàng lọc để áp dụng nhiều hình thức cai nghiện, bớt sự kỳ thị và tăng sự giúp đỡ từ cộng đồng." />

0949 49 2266

0982 810 963

(chạm số để gọi)