cần sa tại ba trong số 4 căn nhà nơi vụ xả súng xảy ra " />

0949 49 2266

0982 810 963

(chạm số để gọi)